Γνωρίστε την ομάδα μας

Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι από την ΥΠΑ, με εκατοντάδες ώρες εμπειρίας

ΕκπαίδευσηΌλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με εκατοντάδες ώρες εμπειρίας στην εκπαίδευση αλλά και στις ειδικές κατηγορίες και εργασίες.