Συμβουλές & Νόμοι

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την Ελληνική νομοθεσία για ΣμηEA καθώς επίσης και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στη Σ.ΠΟ.Α. για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ

Καθορισμός παραβόλων – Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

Η εφαρμογή Drone Aware – GR (DAGR) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υποβολή σχεδίου πτήσης ΣμηΕΑ

Η εφαρμογή Drone Aware - GR (DAGR) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα πραγματικού χρόνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τις πτήσεις Συστημάτων μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στην Ελλάδα. Το DAGR παρέχει πληροφορίες στους χειριστές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ σχετικά με τους περιορισμούς πτήσεων και δίνει τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων πτήσης. Το σύστημα περιλαμβάνει ακόμα στοιχεία σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των αιτημάτων, καθώς επίσης αεροναυτικά δεδομένα και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Ερωτηματολόγιο Πιστοποίησης Χειριστών ΣμηΕΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΣΜΗΕΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της EASA για τα ΣμηΕΑ

NextWave AcademyFollow Us, Like Us