Λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης

https://nextwaveacademy.gr/wp-content/uploads/2021/02/guy-640x642.png

NextWave AcademyΗ υπερσύγχρονη πλατφόρμα μας e-Learning

Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η μάθηση και η κατάρτιση, ακόμη και αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί αυτοπροσώπως. Η αναδυόμενη μορφή μάθησης και εκπαίδευσης, που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αποκτά περισσότερο έδαφος, είναι η μικτή. Στη μικτή παρακολούθηση ενός προγράμματος, ο/η εκπαιδευόμενος/η είναι σε θέση να συνδυάσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με δια ζώσης συναντήσεις, με αποτέλεσμα να επωφελείται των πλεονεκτημάτων και να περιορίζει την επίδραση των μειονεκτημάτων.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένου εκπαιδευτές, βέλτιστες πρακτικές και άλλους πόρους ηλεκτρονικής μάθησης. Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, παρέχει μια βιβλιοθήκη διαδραστικού υλικού μάθησης και κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένη για τα ΣμηΕΑ, το οποίο μπορεί να παρέχει σε βάθος εκπαίδευση χωρίς να υπολείπεται σε τίποτα από τη δια ζώσης μάθηση.

NextWave eLearning PlatformΣυνδεθείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης