ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

H NextWave Academy προσφέρει αξιόπιστη και οικονομική λύση στην Ασφάλιση Drones από τη λειτουργία και χρήση τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

UAS CAT A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 1 KG ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 ΏΡΕΣ
400
 • Το πρόγραμμα UAS CAT A περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Θεωρητική Εκπαίδευση 50 ώρες
 • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
 • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Αεροναυτιλία
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες
 • Αεροδυναμική Πτήσης
 • Επικοινωνίες
 • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Πρακτική Εκπαίδευση 4 ώρες
 • Με σύνθετα μέσα (Εξομοιωτής πτήσης ΣμηΕΑ)
 • Με ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες (Πτήση)
UAS CAT B
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 - 4 KG ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 ΏΡΕΣ
450
 • Θεωρητική Εκπαίδευση 50 ώρες
 • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
 • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Αεροναυτιλία
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες
 • Αεροδυναμική Πτήσης
 • Επικοινωνίες
 • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Πρακτική Εκπαίδευση 7 ώρες
 • Με σύνθετα μέσα (Εξομοιωτής πτήσης ΣμηΕΑ)
 • Με ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες (Πτήση)
UAS CAT C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ 4 - 25 KG ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 ΏΡΕΣ
550
 • Θεωρητική Εκπαίδευση 50 ώρες
 • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
 • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Αεροναυτιλίαc
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες
 • Αεροδυναμική Πτήσης
 • Επικοινωνίες
 • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Πρακτική Εκπαίδευση 12 ώρες
 • Με σύνθετα μέσα (Εξομοιωτής πτήσης ΣμηΕΑ)
 • Με ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες (Πτήση)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

UAS CAT A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 1 KG ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 ΏΡΕΣ
400
 • Το πρόγραμμα UAS CAT A περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Θεωρητική Εκπαίδευση 50 ώρες
 • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
 • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Αεροναυτιλία
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες
 • Αεροδυναμική Πτήσης
 • Επικοινωνίες
 • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Πρακτική Εκπαίδευση 4 ώρες
 • Με σύνθετα μέσα (Εξομοιωτής πτήσης ΣμηΕΑ)
 • Με ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες (Πτήση)
UAS CAT B
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 - 4 KG ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 ΏΡΕΣ
450
 • Θεωρητική Εκπαίδευση 50 ώρες
 • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
 • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Αεροναυτιλία
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες
 • Αεροδυναμική Πτήσης
 • Επικοινωνίες
 • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Πρακτική Εκπαίδευση 7 ώρες
 • Με σύνθετα μέσα (Εξομοιωτής πτήσης ΣμηΕΑ)
 • Με ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες (Πτήση)
UAS CAT C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ 4 - 25 KG ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50 ΏΡΕΣ
550
 • Θεωρητική Εκπαίδευση 50 ώρες
 • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
 • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Αεροναυτιλίαc
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες
 • Αεροδυναμική Πτήσης
 • Επικοινωνίες
 • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Πρακτική Εκπαίδευση 12 ώρες
 • Με σύνθετα μέσα (Εξομοιωτής πτήσης ΣμηΕΑ)
 • Με ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες (Πτήση)

NextWave AcademyΜάθε να πετάς drone και με ασφάλεια σήμερα!